1. Chirugiczne leczenie zaćmy

  Zaćma (łac. cataracta) to zmętnienie soczewki oka, które powoduje pogorszenie ostrości wzroku. Najbardziej charakterystyczny objaw to zamglone widzenie z bliska i z daleka. Schorzenie najczęściej dotyczy osób starszych choć możliwe jest występowanie u osób młodych i dzieci. Najczęściej stosowaną metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny- fakoemulsyfikacja tj rozbicie soczewki przy pomocy ultradźwięków.

  Podczas operacji usuwa się zmętniałą soczewkę a w jej miejsce wszczepia się sztuczny implant. Zwykle jest to soczewka akrylowa, zwijalna, wprowadzona przez małe cięcie wielkości 2,2-2,8 mm. Z reguły w miejscu cięcia nie zakłada się szwów.

  Zabieg wykonywany jest w tzw chirurgii jednego dnia tj. bez konieczności dłuższego pobytu w szpitalu. Operację przeprowadza się znieczuleniu miejscowym lecz nad ogólnym stanem zdrowia czuwa anestezjolog. Tak wykonany zabieg umożliwia szybki powrót do zdrowia.

 2. Leczenie wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki AMD
  przy pomocy iniekcji doszklistkowych preparatów anty VEGF

  AMD -jest choroba dotyczącą osób starszych. Pierwsze symptomy są możliwe do stwierdzenia już po 55 rz.Pacjent skarży się na pogorszenie widzenia ,plamę przed okiem lub krzywienie obrazu. Choroba rozwija się w obuocznie, z różnym stopniem zaawansowania w każdym z oczu.

  AMD może mieć dwojaką postać - suchą lub wilgotna.

  Postać sucha z obecnością druz lub zmian zanikowych jest częstszą postacią AMD. Rzadszą ale gorzej rokującą jest postać wilgotna ( wysiękowa ) W tej postaci, w dnie oka dochodzi do rozrostu nieprawidłowych naczyń w miejscu zwanym plamką czego konsekwencją jest postępująca utrata ostrości wzroku. Badaniami pomocnymi w diagnostyce AMD są ­ angiografia fluoresceinowa i SOCT. Jedyną skuteczną metodą leczenia jest podanie do oka zastrzyków, z lekiem hamującym rozrost nieprawidłowych naczyń. Są to tzw anty ­VEGF ( Lucentis, Eylea).

  Inna metoda leczenia AMD, stosowaną także w naszym ośrodku jest termoterapia przezźreniczna TTT. Jest to metoda polegająca na naświetleniu dna oka wiązka lasera diodowego o dł fali 810 nm przez 1 minutę. Efektem działania promienia lasera jest zamknięcie nieprawidłowo rosnących naczyń. TTT jest uznaną na świecie metoda leczenia, którą można stosować również w terapii skojarzonej z podaniem leków do ciała szklistego

 3. Leczenie zachowawcze i chirurgiczne jaskry

  Jaskra jest podstępnie i zwykle bezobjawowo przebiegającą chorobą oczu. W jej przebiegu dochodzi do zniszczenia nerwu wzrokowego a przy braku leczenia do nieodwracalnej utraty wzroku. W porę wykryta choroba daje się leczyć, lecz należy pamiętać, że jest to choroba przewlekła wymagająca stosowania leków do końca życia Ze względu na mnogość czynników warunkujących tę chorobę (w tym czynniki genetyczne) nie ma skutecznego jej zapobiegania. W rozpoznaniu jaskry wykonuje się następujące badania:

  • badania dna oka - ocena wyglądu tarczy nerwu wzrokowego
  • pomiar ciśnienia sródgałkowego
  • pachymetria(pomiar grubości rogówki)
  • pole widzenia
  • GDX Vcc-laserowy pomiar grubości włókien nerwowych
  • gonioskopia - badanie kąta przesączania ( UBM w wybranych przypadkach)

  Celem leczenia jest powstrzymanie zniszczenia nerwu wzrokowego przez obniżenie ciśnienia w gałce ocznej, dzięki stosowaniu kropli. Jeśli leczenie przy pomocy kropli nie jest skuteczne tzn. ciśnienie nie obniża się a pole widzenia się pogarsza, należy wykonać laseroterapię lub zabieg chirurgiczny.

 4. Diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu

  • schorzenia zapalne
  • schorzenia alergiczne
 5. Drobne zabiegi chirurgiczne

  Usunięcie gradówki, kępek żółtych, inne po konsultacji lekarza okulisty

 6. Badania okulistyczne dla potrzeb medycyny pracy


Skontaktuj się z Nami: Rejestracja / fax
(052) 581 02 81
sekretariat@nzoz-visco.pl