Usługi ambulatoryjne

Konsultacja okulistyczna 150,00 zł

Badania diagnostyczne:
pachymetria (pomiar grubości rogówki) 30,00 zł/1 oko /
SOCT 75,00 zł- / 1 oko/
angiografia fluoresceinowa 250,00 zł
badanie śródbłonka rogówki w mikroskopie lustrzanym 50 zł/1 oko/
pole widzenia30 zł/1 oko/

angio-OCT
80 zł/1 oko/

Zabiegi – laser YAG

kapsulotomia laserowa250,00 zł
irydotomia laserowa250,00 zł
Zabiegi – laser diodowy 810 nm

TTT – przezźreniczna termoterapia 400,00 zł
Cyklofotokoagulacja600,00 zł
Aplikacja zatyczek punktów łzowych

zatyczki perforowane400,00 zł
zatyczki bez otworu150,00 złZabiegi w chirurgii jednego dnia:

Fakoemulsyfikacja zaćmy niepowikłanej ze
wszczepem soczewki zwijalnej
2900,00 zł
Fakoemulsyfikacja zaćmy powikłanej
ze wszczepem soczewki
3500,00 zł
Fakotrabekulektomia (jednoczesna operacja
zaćmy i jaskry)
4500,00 zł
trabekulektomia1800,00 zł
Iniekcja doszklistkowa Lucentisu2500,00 zł
Iniekcja doszklistkowa Eylea1600,00 zł
Podanie preparatu Ozurdex
Operacja skrzydlika500,00 zł
sklerostomia laserowa1800,00 zł

Skontaktuj się z Nami: Rejestracja / fax
(052) 581 02 81
sekretariat@nzoz-visco.pl