Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VISCO" jest prywatnym centrum medycznym oferującym kompleksowe usługi w zakresie okulistyki. Placówka powstała w październiku 2003r i mieści się przy ul. Bołtucia 10 w Bydgoszczy. Zaplecze ośrodka stanowią 2 gabinety specjalistyczne, gabinet diagnostyczno-zabiegowy oraz blok operacyjny.

Czym sie zajmujemy?

  1. chirurgiczne leczenie zaćmy - operacja usunięcia zmętniałej soczewki metoda fakoemulsyfikacji z jednoczesnym wszczepieniem sztucznej soczewki zwijalnej więcej...
  2. leczenie wysiękowej postaci starczego zwyrodnienia plamki AMD przy pomocy iniekcji doszklistkowych preparatów anty -VEGF więcej...
  3. Diagnostyka i leczenie jaskry więcej...
  4. diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób oczu więcej...
  5. drobne zabiegi chirurgiczne (usunięcie gradówki, kępek żółtych, skrzydlika, inne po konsultacji lekarza okulisty) więcej...
  6. badania okulistyczne dla potrzeb medycyny pracy więcej...

Skontaktuj się z Nami: Rejestracja / fax
(052) 581 02 81
sekretariat@nzoz-visco.pl